Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
2 - III./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 29.05.2019
2 - IV./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 31.07.2019
2. - I./MOZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 11.09.2019
1.1 - I./OZ/2019 Zloženiu sľubu poslancov OcZ OcZ 30.01.2019
1.2 - I./OZ/2019 Overenie zloženia sľubu mandátovou komisiou OcZ 30.01.2019
1.3 - I./OZ/2019 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky zápisnice OcZ 30.01.2019
1 - II./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 27.03.2019
1 - III./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 29.05.2019
1 - IV./OZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 31.07.2019
1. - I./MOZ/2019 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice OcZ 11.09.2019
13 - UOZ/2018 Rozdelenie poslaneckých obvodov OcZ 10.12.2018
12 - UOZ/2018 Plat zástupcu starostu obce OcZ 10.12.2018
11 - II./OZ/2018 Zápisnice z komisií OZ 28.03.2018
11 - UOZ/2018 Plat starostu obce OcZ 10.12.2018
10.1 - I./OZ/2018 Rôzne OZ 31.01.2018
10 - II./OZ/2018 Správy o činnosti komisií za rok 2017 OZ 28.03.2018
10.1 - III./OZ/2018 Rôzne OZ 30.05.2018
10.1 - IV./OZ/2018 Schválenie udelenie ocenenia Cena Obce Močenok 2018  OZ 24.07.2018
10.2 - IV./OZ/2018 Udelenie ocenenia Cena starostu obce Močenok 2018 OZ 24.07.2018
10.1 - V./OZ/2018 Petícia od občanov za zachovanie detského ihriska pri 14 b.j. M. R. Štefánika OZ 26.09.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »