Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
7.2 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
7.3 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
7.4 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
6.1 - I./OZ/2018 Rozpočet a financie OZ 31.01.2018
6.2 - I./OZ/2018 Rozpočet a financie OZ 31.01.2018
6.1 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok - Stanovisko HK k záverečnému účtu OZ 28.03.2018
6.2 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.3 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.4 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.5 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.6 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.7 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.8 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.9 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.10 - II./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 28.03.2018
6.1 - III./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 30.05.2018
6.2 - III./OZ/2018 Ekonomika a majetok OZ 30.05.2018
6.1 - IV./OZ/2018 Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2018 OZ 24.07.2018
6.2 - IV./OZ/2018 Dobudovanie inžinierskych setí (plynového radu) ul. Párovce OZ 24.07.2018
6.3 - IV./OZ/2018 Financovanie preloženia elektrickej rozvodovej skrine ul. Balajka OZ 24.07.2018
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »