Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
3 - I./OZ/2019 Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ v roku 2018 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ OcZ 30.01.2019
2 - I./OZ/2019 Schválenie programu rokovania OcZ 30.01.2019
1.1 - I./OZ/2019 Zloženiu sľubu poslancov OcZ OcZ 30.01.2019
1.2 - I./OZ/2019 Overenie zloženia sľubu mandátovou komisiou OcZ 30.01.2019
1.3 - I./OZ/2019 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky zápisnice OcZ 30.01.2019
13 - UOZ/2018 Rozdelenie poslaneckých obvodov OcZ 10.12.2018
12 - UOZ/2018 Plat zástupcu starostu obce OcZ 10.12.2018
11 - UOZ/2018 Plat starostu obce OcZ 10.12.2018
10 - UOZ/2018 Rozsah poverení zástupcu starostu OcZ 10.12.2018
9 - UOZ/2018 Vymenovanie zástupcu starostu obce OcZ 10.12.2018
8 - UOZ/2018 Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ OcZ 10.12.2018
7.1 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
7.2 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
7.3 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
7.4 - UOZ/2018 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov OcZ 10.12.2018
6.1 - UOZ/2018 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ 10.12.2018
6.2 - UOZ/2018 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ 10.12.2018
6.3 - UOZ/2018 Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov OcZ 10.12.2018
5.1 - UOZ/2018 Zriadenie a voľba členov OcR OcZ 10.12.2018
5.2 - UOZ/2018 Zriadenie a voľba členov OcR OcZ 10.12.2018
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »