Lenický Juraj

Poslanec

Kandidoval(a) za: Nezávislý kandidát
E-mail: jurajlenicky@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2018
26.06.2018 - Obecné zastupiteľstvo - prítomný
30.05.2018 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
28.03.2018 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
31.01.2018 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
29.11.2017 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
27.09.2017 - Obecné zastupiteľstvo - prítomný
26.07.2017 - Obecné zastupiteľstvo - prítomný
26.06.2017 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
31.05.2017 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
29.03.2017 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
25.01.2017 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
12.01.2017 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
30.11.2016 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
02.11.2016 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
28.09.2016 - Obecné zastupiteľstvo - prítomný
27.07.2016 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený
29.06.2016 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
25.05.2016 - Obecné zastupiteľstvo - neprítomný
30.03.2016 - Obecné zastupiteľstvo - ospravedlnený