Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 0. zasadnutie 10.12.2018

 • 10. decembra 2018, 17:00 h
 • Obradná miestnosť Obecného úradu v Močenku
 • Sv. Gorazda 629/82
 • Pozvánka [36.71 kB]
 1. 1.Úvodné náležitosti

 2. 2.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 3. 3.Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 4. 4.Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 5. 5.Zriadenie a voľba členov OcR

 6. 6.Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov

 7. 7.Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

 8. 8.Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ

 9. 9.Vymenovanie zástupcu starostu obce

 10. 10.Rozsah poverení zástupcu starostu

 11. 11.Plat starostu obce

 12. 12.Plat zástupcu starostu obce

 13. 13.Rozdelenie poslaneckých obvodov

 14. 15.Diskusia