Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 2. zasadnutie 11.12.2019

  • 11. decembra 2019, 17:30 h (Mimo plánu práce OcZ v roku 2019)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
  • Školská ul. č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pozvánka [33.74 kB]