Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 0. zasadnutie 22.11.2022

 • 22. novembra 2022, 17:30 h
 • Obradná miestnosť Obecného úradu v Močenku, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [37.29 kB]
 1. 1.Úvodné náležitosti

 2. 2.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 3. 3.Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 4. 4.Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 5. 5.Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov

 6. 6.Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

 7. 7.Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ

 8. 8.Poverenie pre zástupcu starostu obce

 9. 9.Rozsah poverení zástupcu starostu

 10. 10.Plat starostu obce

 11. 11.Plat zástupcu starostu obce

 12. 12.Rozdelenie poslaneckých obvodov

 13. 13.Poverenie sobášiaceho

 14. 14.Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce

 15. 15.Diskusia

 16. 16.Záver