Bod č. 7

Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.