Pistovič Štefan

Odborník

E-mail: sekretariat@mocenok.sk

Účasť na zasadnutiach