VZN č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Informácie
  • Účinné od: 18.02.2019
  • Schválené: 30.01.2019