VZN č. 02/2018 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev

Informácie
  • Účinné od: 11.08.2018
  • Schválené: 24.07.2018