VZN č. 02/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku v obci Močenok

Informácie
  • Účinné od: 18.02.2019
  • Schválené: 30.01.2019