VZN č. 04/2018 o určení predaja tovaru a služieb na území obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 11.08.2018
  • Schválené: 24.07.2018