VZN č. 04/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Informácie
  • Účinné od: 15.10.2021
  • Schválené: 29.09.2021