VZN č. 05/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o výške a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu

Informácie
  • Účinné od: 13.10.2018
  • Schválené: 26.09.2018