VZN č. 05/2019 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Informácie
  • Účinné od: 16.08.2019
  • Schválené: 31.07.2019