VZN č. 06/2019 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v DD Milosrdného samaritána Močenok

Informácie
  • Účinné od: 01.09.2019
  • Schválené: 31.07.2019