VZN č. 06/2020 o kronike obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 25.12.2020
  • Schválené: 09.12.2020