VZN č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2013 o výške mesačného príspevku v škol. zariadeniach

Informácie
  • Účinné od: 01.09.2019
  • Schválené: 31.07.2019