VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ

Informácie
  • Účinné od: 15.02.2016
  • Schválené: 27.01.2016