VZN č. 15/2016

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2017
  • Schválené: 30.11.2016