VZN č. 3/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 15.02.2016
  • Schválené: 27.01.2016