VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 7/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Močenok

Informácie
  • Účinné od: 15.02.2016
  • Schválené: 27.01.2016