VZN č.02/2021 o nakladaní s KO a DSO na území Obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 30.07.2021
  • Schválené: 14.07.2021