Obecné zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 26.06.2017

  • 26. júna 2017, 17:30 h (mimo plánu práce OZ)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
  • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pozvánka [34.72 kB]