Bod č. 3

Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 21. 02. 2023 z II. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 03. 05. 2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.