Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 4. zasadnutie 28.09.2023

  • 28. septembra 2023, 17:30 h (Mimo plánu práce OcZ v roku 2023)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pokračovanie zasadnutia z 19.09.2023