Ing. Sekerešová Veronika

Odborník

E-mail: veronika.kollarova@yahoo.com

Účasť na zasadnutiach

Členstvo