VZN č. 01/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2015 o obecnom prospechovom štipendiu

Informácie
  • Účinné od: 20.04.2018
  • Schválené: 28.03.2018