VZN č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Močenok

Informácie
  • Účinné od: 10.06.2022
  • Schválené: 25.05.2022