VZN č. 01/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov

Informácie
  • Účinné od: 16.06.2023
  • Schválené: 31.05.2023