VZN č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v DD

Informácie
  • Účinné od: 01.07.2022
  • Schválené: 15.06.2022