VZN č. 02/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov milosrdného samaritána Močenok

Informácie
  • Účinné od: 01.07.2023
  • Schválené: 31.05.2023