VZN č. 03/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2017

Informácie
  • Účinné od: 11.08.2018
  • Schválené: 24.07.2018