VZN č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Informácie
  • Účinné od: 18.02.2019
  • Schválené: 30.01.2019