VZN č. 03/2020 o cene pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Močenok

Informácie
  • Účinné od: 18.11.2020
  • Schválené: 28.10.2020