VZN č. 03/2021 o spôsobe určenia úhrady výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2022
  • Schválené: 29.09.2021