VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďov.pôsobnosti Obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 01.09.2022
  • Schválené: 27.07.2022