VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2024
  • Schválené: 29.11.2023