VZN č. 05/ 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2022
  • Schválené: 08.12.2021