VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2023
  • Schválené: 14.12.2022