VZN č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2022
  • Schválené: 08.12.2021