VZN č. 06/2022, ktorým sa mení VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďov. pôsobnosti Obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2023
  • Schválené: 14.12.2022