VZN č. 06/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ...

Informácie
  • Účinné od: 14.12.2023
  • Schválené: 29.11.2023