VZN č. 07/2021, ktorým sa mení VZN č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií...

Informácie
  • Účinné od: 25.12.2021
  • Schválené: 08.12.2021