VZN č. 07/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 02/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok

Informácie
  • Účinné od: 14.12.2023
  • Schválené: 29.11.2023