VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010

Informácie
  • Účinné od: 15.02.2016
  • Schválené: 27.01.2016