Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 3. zasadnutie 24.05.2021

  • 24. mája 2021, 17:30 h (Mimo plánu práce OcZ v roku 2021)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
  • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pozvánka [33.94 kB]