Bod č. 3

Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.