Bod č. 3

Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ vo volebnom období 2022-2026 zo dňa 14. 12. 2022 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 08. 02. 2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.