Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 2. zasadnutie 03.05.2023

  • 3. mája 2023, 17:30 h (Mimo plánu práce OcZ v roku 2023)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok